อะโนะ ยะซุโกะ (ญี่ปุ่น: 阿野廉子 1301 – 26 พฤษภาคม 1359) หรือ ชินไทเก็นมนอิง (新待賢門院) พระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิโกไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 96 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโกะ-มูรากามิ จักรพรรดิองค์ที่ 97 และเป็นพระอัยยิกาใน จักรพรรดิโชเก จักรพรรดิองค์ที่ 98 และ จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะ จักรพรรดิองค์ที่ 99

อาโนะ เร็นชิ
ภาพวาดของอะโนะ ยะซุโกะ
พระราชมารดาของจักรพรรดิองค์ที่ 97
พระพันปีหลวงพ.ศ. 1882
ชินไทเก็นมงอิง
ประกาศ15 มกราคม พ.ศ. 1895

สวรรคต26 พฤษภาคม พ.ศ. 1902
พระราชสวามีจักรพรรดิโกไดโงะ
พระราชบุตรจักรพรรดิโกะ-มูรากามิ