อานานดาพะย่า, วัดอนันดา หรือ วัดอานนท์ (พม่า: အာနန္ဒာဘုရား, ออกเสียง: [ànàɰ̃dà pʰəjá]) คือมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ประเทศพม่า เริ่มสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1633 แล้วเสร็จในปีต่อมา ในรัชกาลพระเจ้าจานซิต้า มีความสำคัญในฐานะได้รับการยกย่องว่าเป็น "เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม" เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่น ๆ ของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อ พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานานดาพะย่าครบรอบ 900 ปี

อานานดาพะย่า
အာနန္ဒာဘုရား
อานานดาพะย่า
ศาสนา
ศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท
ที่ตั้ง
ที่ตั้งพุกาม ภาคมัณฑะเลย์ พม่า
อานานดาพะย่าตั้งอยู่ในประเทศพม่า
อานานดาพะย่า
ที่ตั้งในประเทศพม่า
พิกัดภูมิศาสตร์21°10′14.90″N 94°52′04.28″E / 21.1708056°N 94.8678556°E / 21.1708056; 94.8678556
สถาปัตยกรรม
ผู้ก่อตั้งพระเจ้าจานซิต้า
ลงเสาเข็มป. พ.ศ. 1633
เสร็จสมบูรณ์พ.ศ. 1648 (อายุ 919 ปี)
ลักษณะจำเพาะ
ความสูงสูงสุด51 เมตร (167 ฟุต)[1]
ความสูงยอดแหลม?

อานานดาพะย่าเป็นพระเจดีย์ที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุขยื่น 4 ทิศ ประตูทางเข้าเป็นประตูโค้ง (arch) ที่มักพบเห็นในสถาปัตยกรรมตะวันตกมากกว่าตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สี่ทิศ สี่องค์ สูง 9.5 เมตร ประกอบด้วย

  1. พระกกุสันธพุทธเจ้า ประจำทิศเหนือ (องค์เดิม แท้จริงแล้วประจำทิศตะวันออก)
  2. พระโกนาคมนพุทธเจ้า ประจำทิศตะวันออก (สร้างใหม่)
  3. พระกัสสปพุทธเจ้า ประจำทิศใต้ (องค์เดิม)
  4. พระโคตมพุทธเจ้า ประจำทิศตะวันตก (สร้างใหม่)

พุทธศิลป์แบบนี้ยังสมารถพบเห็นได้ตามวัดสถาปัตยกรรมล้านนา เช่น วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เป็นต้น

อ้างอิง

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ อานานดาพะย่า

  1. Fiala 2002
  • ธีรภาพ โลหิตกุล. ท่องแดนเจดีย์ไพรพุกามประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2548.