อาณาจักรแพ็กเจใหม่

ฮูแบ็กเจ หรือ อาณาจักรแพ็กเจใหม่ (เกาหลี후백제; ฮันจา後百濟 ค.ศ. 892 – ค.ศ. 936) เป็นหนึ่งในสามอาณาจักรหลังของเกาหลี (อีกสองอาณาจักรได้แก่อาณาจักรโคกูรยอใหม่และอาณาจักรชิลลา โดยถูกก่อตั้งโดย คยอน ฮวอน ใน ค.ศ. 900 และล่มสลายลงไปอีกใน ค.ศ. 936 โดยกองทัพของวังกอนปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โครยอมาโจมตี มีเมืองหลวงอยู่ที่ช็อนจู (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดช็อลลาเหนือ) โดยหนังสือซัมกุกยูซาและซัมกุกซากิกล่าวว่าเป็นอาณาจักรสืบต่อมาจากอาณาจักรแพ็กเจ

แพ็กเจใหม่

후백제(後百濟)
อาณาจักรแพ็กเจใหม่
ค.ศ. 892–ค.ศ. 936
สถานะอาณาจักร
เมืองหลวงเมืองจอนจู
ภาษาทั่วไปภาษาจีน, ภาษาเกาหลี
ศาสนา
พุทธศาสนานิกายมหายาน, ลัทธิขงจื๊อ, ลัทธิเต๋า, ลัทธิเชมันแบบเกาหลี
กษัตริย์ราชวงศ์แพ็กเจใหม่ 
• ค.ศ. 892-935
พระเจ้าคยอน ฮวอน
• ค.ศ.935-936
พระเจ้าซินกอม
ประวัติศาสตร์ 
• พระเจ้าคยอน ฮวอนสถาปนาราชวงศ์แพ็กเจใหม่
ค.ศ. 892 ค.ศ. 892
• พระเจ้าซินกอมพ่ายแพ้ต่อกองทัพฮูโกกูรยอ
ค.ศ. 936 ค.ศ. 936
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรพัลแฮ
อาณาจักรรวมชิลลา
ราชวงศ์โครยอ

การก่อตั้งอาณาจักร

แก้

ใน ค.ศ. 892 ที่เมืองควังจูนั้นที่เคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรแพ็กเจ คยอน ฮวอน ได้ตั้งกองกำลังขึ้นเพื่อก่อกบฏต่ออาณาจักรชิลลา โดยใช้เวลาถึง 9 ปีในการก่อกบฏ โดยในขณะนั้นมีการก่อกบฏไปทั่วทั้งอาณาจักรชิลลาทำให้อาณาจักรชิลลาเกิดความระส่ำระส่ายขึ้น กระทั่งได้แยกตัวออกมาตั้งรัฐอิสระขึ้น

คยอน ฮวอน ได้ให้ชื่ออาณาจักรใหม่นี้ว่า แพ็กเจใหม่ นับว่าเป็นอาณาจักรสืบต่อของอาณาจักรแพ็กเจที่ถูกโจมตีและถูกผนวกเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันของชิลลาใน ค.ศ. 660

การเติบโตและล่มสลายของอาณาจักร

แก้

คยอน ฮวอน ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์แห่งแพ็กเจใหม่ โดยได้เปิดสัมพันธ์กับอาณาจักรอู๋เยว่ของจีนเพื่อสร้างพันธมิตรทางอำนาจระหว่างรัฐทั้งสอง แต่อาณาจักรโคกูรยอใหม่เองก็เริ่มสร้างเสริมกำลังของตนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทางจีนเองก็เกิดการก่อกบฏในปลายราชวงศ์ถัง โดยเป็นยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักรของจีน บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ มีการแบ่งอำนาจกันเป็นห้าราชวงศ์ สิบอาณาจักร คือ ราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์ฮั่น และราชวงศ์โจวกับอีกสิบอาณาจักร

หลังจากวังกอนได้ปลดพระเจ้ากุงเยพระราชาแห่งโคกูรยอใหม่ลงนั้นก็นำกองทัพจำนวน 100,000 นายมาโจมตีอาณาจักรแพ็กเจใหม่ อาณาจักรโคกูรยอใหม่และอาณาจักรแพ็กเจใหม่ได้ทำสงครามกันที่ซ็อนซัน (ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดคย็องซันเหนือ) ในที่สุดแพ็กเจใหม่ก็เริ่มถูกโจมตีอย่างหนัก ในปลาย ค.ศ. 936 พระเจ้าคยองซุนแห่งอาณาจักรชิลลาได้ยอมแพ้ต่ออาณาจักรโคกูรยอใหม่ และภายหลังแพ็กเจใหม่ก็ถูกยึดครอง วังกอนจึงได้รวมอาณาจักรโคกูรยอใหม่ อาณาจักรแพ็กเจใหม่ และอาณาจักรชิลลาเข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรเดียวกันอีกครั้ง และเปลี่ยนชื่ออาณาจักรแห่งใหม่เป็นอาณาจักรโครยอโดยยึดตามชื่ออาณาจักรโคกูรยอเพราะสืบเชื้อสายมาจากโคกูรยอ ดังนั้น อาณาจักรแพ็กเจใหม่จึงนับเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรแพ็กเจโดยสมบูรณ์ใน ค.ศ. 936 ในรัชสมัยพระเจ้าซินกอม กษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งแพ็กเจใหม่