เคาน์ตีช็องปาญ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

อาณาจักรเคานต์แห่งช็องปาญ (อังกฤษ: County of Champagne) เป็นอดีตอาณาจักรที่ปกครองโดยเคานต์แห่งช็องปาญ ตั้งอยู่ในบริเวณแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน

ตราอาร์มเดิมของอาณาจักร

อาณาจักรเคานต์แห่งช็องปาญก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 950 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1316 ช็องปาญแยกตัวออกมาจากทรัว[1] ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 11 โดยมีอูกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเคานต์แห่งช็องปาญคนแรก เมื่อหลุยส์ผู้ทรงเป็นเคานต์แห่งช็องปาญขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาพระเจ้าฟิลิปที่ 4 เป็นพระเจ้าหลุยส์ที่ 10 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1314 อาณาจักรเคานต์แห่งช็องปาญก็ตกไปเป็นดินแดนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เคานต์แห่งช็องปาญแต่ในนามมีตำแหน่งเป็น “seneschal” แห่งฝรั่งเศสด้วย

อ้างอิง

แก้
  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Troyes[1]

ดูเพิ่ม

แก้