ราชวงศ์จิน

(เปลี่ยนทางจาก อาณาจักรจิน)
บทความนี้เกี่ยวกับราชวงศ์จีนที่ปกครองระหว่าง ค.ศ. 1115-1234 สำหรับราชวงศ์ที่ปกครองระหว่าง ค.ศ. 265-420 ดูที่ ราชวงศ์จิ้น
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ราชวงศ์จิ้น (แก้ความกำกวม)

ราชวงศ์จิน เป็นราชวงศ์ที่ถูกก่อตั้งโดยชนเผ่าหนี่เจิน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกแมนจู ในปี ค.ศ. 1115 (พ.ศ. 1658) โดยหวางเอี๋ยน อากูต่า หรือ จักรพรรดิจินไท่จู่ (ค.ศ. 1115 - 1123) ปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์

ราชวงศ์จิน

1115–1234
พระราชอาณาเขตของราชวงศ์จินในปี ค.ศ. 1141
พระราชอาณาเขตของราชวงศ์จินในปี ค.ศ. 1141
สถานะจักรวรรดิ
เมืองหลวงฮุ่ยหนิง
(1122-1153)
ปักกิ่ง
(1153-1214)
เมืองไคฟง
(1214-1233)
ศาสนา
พระพุทธศาสนา, ลัทธิเต๋า, Confucianism, Chinese folk religion
การปกครองราชาธิปไตย
จักรพรรดิ 
• 1115-1123
จักรพรรดิจินไท่จู่
• 1234
จักรพรรดิจินโม่ตี้
ประวัติศาสตร์ 
• สถาปนาราชวงศ์
1115 1115
• พ่ายแพ้ต่อจักรวรรดิมองโกล
1234
9 มกราคม ค.ศ. 1127
• ความพ่ายแพ้ที่เมืองรูหนาน
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1234 1234
สกุลเงินเหรียญจีน, เงินสดจีน
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์เหลียว
ราชวงศ์ซ่ง
จักรวรรดิมองโกล
ประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีน
ยุคโบราณ
สามราชาห้าจักรพรรดิ
ราชวงศ์เซี่ย 2100–1600 BCE
ราชวงศ์ชาง 1600–1046 BCE
ราชวงศ์โจว 1045–256 BCE
  ราชวงศ์โจวตะวันตก 1046–771 BCE
  ราชวงศ์โจวตะวันออก 771–256 BCE
   ยุควสันตสารท
   ยุครณรัฐ
ยุคจักรวรรดิ
ราชวงศ์ฉิน 221 BCE–206 BCE
ราชวงศ์ฮั่น 206 BCE–220 CE
  ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
  ราชวงศ์ซิน
  ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ยุคสามก๊ก 220–280
  เว่ย สู่ และ หวู
ราชวงศ์จิ้น 265–420
  จิ้นตะวันตก ยุคห้าเผ่าคนเถื่อนสิบหกแคว้น 304–439
  จิ้นตะวันออก
ราชวงศ์เหนือ-ใต้ 420–589
ราชวงศ์สุย 581–618
ราชวงศ์ถัง 618–690, 705–907
ราชวงศ์อู่โจว 690–705
ยุคห้าวงศ์สิบรัฐ
907–960
ราชวงศ์เหลียว
907–1125
ราชวงศ์ซ่ง
960–1279
  ราชวงศ์ซ่งเหนือ เซี่ยตะวันตก
  ราชวงศ์ซ่งใต้ จิน
ราชวงศ์หยวน 1271–1368
ราชวงศ์หมิง 1368–1644
ราชวงศ์จินยุคหลัง 1616–1636
ราชวงศ์ชิง 1636–1912
ยุคใหม่
สาธารณรัฐจีน (บนแผ่นดินใหญ่) 1912–1949
สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่)
1949–ปัจจุบัน

สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
1949–ปัจจุบัน

ต่อมาในปี ค.ศ. 1127 (พ.ศ. 1670) ในรัชสมัยจักรพรรดิจินไท่จง ทรงนำกำลังเข้ายึดไคฟง ราชธานีของราชวงศ์ซ่งเหนือได้สำเร็จ แต่ปลายราชวงศ์จินกลับถูกมองโกลนำกำลังทหารเข้ายึดไคฟงได้สำเร็จ ในปี ค.ศ. 1234 (พ.ศ. 1777)

ศิลปะแก้ไข

 
พระเจดีย์เฉิงหลิง ที่ เฉิงติง, มณฑลเหอเป่ย , สร้างระหว่างค.ศ.1161-1189

ในสมัยราชวงศ์นี้มีการสร้างงานศิลปะและศาสนวัตถุไว้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่น

 
รูปปั้นพระภิกษุหินอ่อนเป็นผลงานช่วงค.ศ.1180
  • รูปปั้นพระภิกษุหินอ่อนปั้นเสร็จช่วงประมาณค.ศ.1180(พ.ศ. 1723)
 
รูปพระโพธิสัตว์ไม้แกะสลัก
  • รูปพระโพธิสัตว์ไม้แกะสลักไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด