ภาษาจูร์เชน (Jurchen language) เป็นภาษาที่ตายแล้ว เคยใช้พูดโดยชาวจูร์เชนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวแมนจู ต่อมาได้พัฒนามาเป็นภาษาแมนจู เขียนด้วยอักษรจูร์เชน

ภาษาจูร์เชน
ตระกูลภาษา
อัลไต?
  • ภาษาจูร์เชน
ระบบการเขียนอักษรจูร์เชน
รหัสภาษา
ISO 639-3juc

แหล่งข้อมูลอื่น แก้