อาชีพทางทหารของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์

อาชีพทางทหารของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ส่วนแรก: การปฏิบัติหน้าที่ในยศพลรบตรี (Gefreiter สองชั้นต่ำกว่าสิบตรี) ประจำกองทัพบาวาเรียในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และส่วนที่สอง: การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง "ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งแวร์มัคท์" (Oberste befehlshaber der Wehrmacht) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
Hitler 1914 1918.jpg
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
รับใช้ เยอรมนี
 เยอรมนี
บริการ/สังกัด กองทัพบกจักรวรรดิเยอรมัน
Reichsheer
ประจำการ1914–1920
ชั้นยศพลรบตรี (Gefreiter)
หน่วยราชอาณาจักรบาวาเรีย กรมทหารสำรองบาวาเรียนที่ 16
การยุทธ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
บำเหน็จ