อัศราเอล

ทูตสวรรค์

อัศราเอล (עזראל Azrael) ในภาษาฮีบรู หรือ อัศราอีล (عزرائيل‎) ในภาษาอาหรับ เป็นทูตสวรรค์ในกลุ่มศาสนาอับราฮัม คัมภีร์ฮีบรูมักกล่าวถึงเขาในฐานะทูตสวรรค์แห่งความตาย[1] ชื่อของเขามีความหมายว่า "พระเจ้าคืออนุเคราะห์แห่งเรา" หรือ "ผู้ช่วยเหลือจากพระเจ้า"[1]:64–65 ในศาลนาอิสลามเรียกอัศราเอลว่าเป็น มลาอิกะฮ์ อัลมอวติ์ (مَلَكُ المَوْتِ) หรือแปลตรงตัวว่า "ทูตสวรรค์แห่งความตาย" และมุสลิมยังถือว่าเขาเป็นอัครทูตสวรรค์องค์หนึ่งด้วย[2]

ภาพ ทูตสวรรค์แห่งความตาย ในปี 1881

จากคัมภีร์ของทั้งสองศาสนา ทำให้พอจะอนุมานได้ว่าอัศราเอลเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่สามจากเจ็ดชั้น[1]:288 เขามีสี่พักตร์และปีกอีกสี่พันข้าง ร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยดวงตาและลิ้นมากมายเท่ากับจำนวนผู้คนบนโลกมนุษย์ เขาคอยบันทึกและลบรายชื่อการเกิดและดับในโลกมนุษย์ในหนังสือขนาดยักษ์[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 Davidson, Gustav (1967), A Dictionary of Angels, Including the Fallen Angels, ISBN 9780029070505
  2. name="ReferenceA">Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism, Brannon M. Wheeler (2002), Azrael, Scarecrow Press, ISBN 9780810843059
  3. Hastings, James; Selbie, John A. (2003), Encyclopedia of Religion and Ethics Part 3, Kessinger Publishing, p. 617, ISBN 0-7661-3671-X