อันดับกลอย หรือ Dioscoreales เป็นอันดับในพืชมีดอก ประกอบด้วยวงศ์ Dioscoreaceae ซึ่งเป็นวงศ์ของมันและกลอย ซึ่งเป็นอาหารสำคัญในหลายพื้นที่ ในระบบ APG II อันดับนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ประกอบด้วยวงส์ Burmanniaceae Dioscoreaceae และ Nartheciaceae

อันดับกลอย
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ยุคครีเทเชียสตอนกลาง – ปัจจุบัน 116–0Ma
Tamus communis02.jpg
Dioscorea communis
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ e
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
อันดับ: อันดับกลอย
Mart.[1][2][3]
ชนิดต้นแบบ
Dioscorea villosa
L.
วงศ์
ชื่อพ้อง
  • Burmanniales Heintze
  • Nartheciales Reveal & Zomlefer
  • Taccales Dumortier
  • Tamales Dumortier
  • Dioscoreanae Reveal & Doweld
  • Burmanniidae Heintze

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • APG IV (2016). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV". Botanical Journal of the Linnean Society. 181 (1): 1–20. doi:10.1111/boj.12385.
  • Haston, Elspeth; Richardson, James E.; Stevens, Peter F.; Chase, Mark W.; Harris, David J. (2009). "The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 128–131. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01000.x.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข