อังกาบ บุณยัษฐิติ

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ[1] เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา[2] อดีตผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา[3] และเป็นอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2477 เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของ อำมาตย์เอก พระยาประสาทธาตุการย์ (กิมปี๊ ประนิช พ.ศ. 2433-2512) กับ คุณหญิงประสาทธาตุการย์ (วาส ประนิช) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา ด้านครอบครัวสมรสกับ นายโกวิท บุณยัษฐิติ บุตรของ หลวงประกอบนิติสาร กัน ท่านผู้หญิง ถวิล ประกอบนิติสาร มีบุตรธิดารวม 3 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/07/K8083717/K8083717.html ท่านผู้หญิงของไทย
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/262/T_0003.PDF
  3. http://www.chitraladaschool.ac.th/cd_manager.php แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนจิตรลดา