อักษะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อักษะ หมายถึง "เพลา" หรือ "แกน" มีที่มาจากภาษาสันสกฤต "อกฺษ" และยังอาจหมายถึง