อักษรกะยา หรือ อักษรคยาห์ (กะยา: ꤊꤢꤛꤢ꤭ ꤜꤟꤤ꤬) ได้รับอิทธิพลจากอักษรพม่าและอักษรไทย แท บู แพ (Htae Bu Phae) เป็นผู้ประดิษฐ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2505 ใช้สอนในโรงเรียนในค่ายผู้อพยพชาวกะยาในประเทศไทย เขียนจากซ้ายไปขวาตามแนวนอน เสียงพยัญชนะแสดงด้วยเครื่องหมายข้างใต้พยัญชนะ สระแทนที่ด้วยตัวอักษรต่างหากจากพยัญชนะ

อักษรกะยา
ꤊꤢꤛꤢ꤭ ꤜꤟꤤ꤬
ชนิด
ช่วงยุค
ค.ศ. 1962–ปัจจุบัน
ทิศทางLeft-to-right Edit this on Wikidata
ภาษาพูดภาษากะยา
ISO 15924
ISO 15924Kali (357), ​Kayah Li
ยูนิโคด
ยูนิโคดแฝง
Kayah Li
ช่วงยูนิโคด
U+A900–U+A92F
 บทความนี้ประกอบด้วยสัญกรณ์การออกเสียงในสัทอักษรสากล (IPA) สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ IPA โปรดดู วิธีใช้:สัทอักษรสากล สำหรับความแตกต่างระหว่าง [ ], / / และ ⟨ ⟩ ดูที่ สัทอักษรสากล § วงเล็บเหลี่ยมและทับ

ใช้เขียน แก้

อักษร แก้

สระ แก้

ꤢꤦ ꤢꤧ ꤢꤨ ꤢꤩ ꤢꤪ
a ơ i ô ư e u ê o
[a] [ɤ] [i] [o] [ɯ] [ɛ] [u] [e] [ɔ]

สระสำหรับคำยืม แก้

ꤣꤦ ꤣꤧ ꤣꤨ ꤣꤩ ꤣꤪ
ơư ưe ơu ơê ơo
[ɤɯ] [ɯɛ] [ɤu] [ɤe] [ɤɔ]

วรรณยุกต์ แก้

ꤢ꤫ ꤢ꤬ ꤢ꤭
สูง ต่ำ กลาง

พยัญชนะ แก้

k kh g ng s sh zh ny
[k] [kʰ] [ɡ] [ŋ] [s] [sʰ] [ʑ] [ɲ]
t ht n p ph m d b
[t] [tʰ] [n] [p] [pʰ] [m] [d] [b]
r y l w th h v c
[r] [j] [l] [w] [ɕ,θ,s] [h] [v] [tɕ]

ตัวเลข แก้

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยูนิโคด แก้

กะยา
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A90x
U+A91x
U+A92x


อ้างอิง แก้

  • Everson, Michael (2006-03-09). "Proposal for encoding the Kayah Li script in the BMP of the UCS" (PDF). Working Group Document. International Organization for Standardization. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (pdf)เมื่อ 2022-01-19. สืบค้นเมื่อ 2022-04-08.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้