ภาษากะยาตะวันออก

(เปลี่ยนทางจาก ภาษากะยา)

ภาษากะยาตะวันออก (Eastern Kayah) เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยและพม่า โดยมีผู้พูดในพม่า 261,578 คน (พ.ศ. 2543) พบตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวินและมีผู้พูดในประเทศไทย 98,642 คน (พ.ศ. 2543) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเกี่ยวข้องกับภาษากะยาตะวันตกซึ่งผู้พูดทั้งหมดอาศัยอยู่ในพม่า จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า สาขากะเหรี่ยง สาขาย่อยสะกอ-บไฆ มีความสัมพันธ์กับภาษากะเหรี่ยงบเว เข้าใจกันได้ยากกับภาษากะยาตะวันตกที่ผู้พูดส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งพม่า

ภาษากะยาตะวันออก
ประเทศที่มีการพูดประเทศไทย พม่า
จำนวนผู้พูด360,220[1] คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ทิเบต-พม่า
ระบบการเขียนอักษรกะยา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการ-
ผู้วางระเบียบ-
รหัสภาษา
ISO 639-2-
ISO 639-3eky

อ้างอิงแก้ไข

  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.