ออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยมอีลองเกต

ออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยมอีลองเกต (อังกฤษ: elongated pentagonal orthobicupola) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยม (pentagonal orthobicupola: J30) มาแทรกปริซึมสิบเหลี่ยม (decagonal prism) ลงไประหว่างกลาง ทำให้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 10 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 หน้า และหน้ารูปห้าเหลี่ยมปรกติ 2 หน้า รวม 32 หน้า รูปทรงนี้มี 30 จุดยอด 60 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 38 (Johnson solid: J38)

ออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยมอีลองเกต

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้