ออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยม

ออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยม (อังกฤษ: pentagonal orthobicupola) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำคิวโพลาห้าเหลี่ยม (pentagonal cupola: J5) สองอันมาต่อเข้าด้วยกันบนหน้ารูปสิบเหลี่ยมปรกติ โดยให้หน้าด้านข้างชนิดเดียวกันอยู่ติดกัน ทำให้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 10 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 10 หน้า และหน้ารูปห้าเหลี่ยมปรกติ 2 หน้า รวม 22 หน้า รูปทรงนี้มี 20 จุดยอด 40 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 30 (Johnson solid: J30)

ออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยม

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้