อนุสาร อ.ส.ท.เป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นพร้อมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) (ปัจจุบันเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 อนุสารอ.ส.ท.ออกวางตลาดฉบับแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2503 โดยนำคำว่าอนุสารอันหมายถึงสารฉบับเล็ก ๆ มาประกอบกับอักษรย่อของหน่วยงานคือ อ.ส.ท.เป็นชื่อนิตยสาร มียอดพิมพ์ครั้งแรก 50,000 ฉบับ เนื้อหาของนิตยสารนำเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแม้ว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี พ.ศ. 2522 อนุสาร อ.ส.ท.ก็ยังคงใช้ชื่อเดิมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) รวมเป็นเวลา 58 ปีแล้ว โดยล่าสุดมียอดพิมพ์ 50,000 ฉบับ ต่อเดือน ถือเป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุด และมียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศไทย ปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2561) มีนายวินิจ รังผึ้ง เป็นบรรณาธิการ และนายภาคภูมิ น้อยวัฒน์ เป็นบรรณาธิการฝ่ายภาพ และในปี พ.ศ.2553 เริ่มมีการผลิตอนุสาร อ.ส.ท. ในรูปแบบออนไลน์ โดยนำเนื้อหาและภาพในฉบับพิมพ์มาออกแบบใหม่ในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการเพิ่มภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนอกเหนือจากฉบับพิมพ์ ปัจจุบันใช้ช่องทางจำหน่ายทาง application ของ ookbee ais se-ed ใช้ชื่อว่า อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับอีแม็กกาซีน ราคาฉบับละ 85.00 บาท

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไข

  • ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. (2553, ม.ค.). การสร้าง “พื้นที่ประเทศไทย” ด้วยพลานุภาพของสิ่งพิมพ์ ความเย้ายวนทางเพศ และการท่องเที่ยว ทศวรรษ 2500. ศิลปวัฒนธรรม. 31(3): 138-157.