อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี

อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี (อังกฤษ: Chemical Weapons Convention หรือ CWC) คือความตกลงการควบคุมอาวุธที่ห้ามการผลิต, การสะสม และการใช้อาวุธเคมี

อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี
อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามการพัฒนา, การผลิต, การสะสม และ การใช้อาวุธเคมี และการทำลายอาวุธดังว่า
CWC Participation.svg
ประเทศในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี
วันร่าง 3 กันยายน ค.ศ.1992[1]
วันลงนาม
- ณ
13 มกราคม ค.ศ.1993[1]
ปารีสและนิวยอร์ก[1]
วันเริ่มใช้
- เงื่อนไข
29 เมษายน ค.ศ.1997[1]
การให้สัตยาบันทั้ง 65 รัฐ[2]
ผู้ลงนาม 165[1]
ภาคี 193[1] (รายชื่อกลุ่มของรัฐ)
มี 4 รัฐของสหประชาชาติที่ไม่เข้าร่วม ได้แก่: ประเทศอียิปต์, อิสราเอล, เกาหลีเหนือ และซูดานใต้
ผู้เก็บรักษา เลขาธิการสหประชาชาติ[3]
ภาษาอื่น อาหรับ, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย และสเปน[4]
ทหารแคนาดาที่ถูกรมด้วยแก๊สมัสตาร์ดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ชื่อเต็ม:Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
ภาษาไทย:อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามการพัฒนา, การผลิต, การสะสม และ การใช้อาวุธเคมี และการทำลายอาวุธดังว่า

ข้อตกลงปัจจุบันได้รับการบริหารโดยองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี (OPCW) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มักจะเข้าใจผิดกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติ

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 ภาคีอนุสัญญาประกอบด้วยสมาชิก 188 ประเทศ[1] และอีกสองประเทศลงนาม แต่ยังมิได้อนุมัติอนุสัญญา[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 United Nations Treaty Collection. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. Accessed 14 January 2009.
  2. Chemical Weapons Convention, Article 21.
  3. Chemical Weapons Convention, Article 23.
  4. Chemical Weapons Convention, Article 24.

ดูเพิ่มแก้ไข