เจ้าหญิงฮวาวาน

(เปลี่ยนทางจาก องค์หญิงฮวาวาน)

องค์หญิงฮวาวาน (เกาหลี화완옹주; ฮันจาPrincess Hwawan,ค.ศ. 1737 - ค.ศ. 1808) เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ายองโจ กษัตริย์แห่งโชซอน กับสนมยอง ตระกูลลี หรือพระนางซอนฮี เป็นพระเชษฐภคินีขององค์ชายรัชทายาทซาโด และเป็นพระปิตุจฉาของพระเจ้าจองโจ องค์หญิงฮวาวานทรงอภิเษกสมรสกับจองชีดัล ราชบุตรเขยแห่งอิลซอง (อิลซองวี) แต่ราชบุตรเขยอิลซองเสียชีวิตไปเสียก่อน องค์หญิงฮวาวานจึงทรงรับพระโอรสบุญธรรมมาเลี้ยงดู ชื่อว่า จองฮูกยอม

เจ้าหญิงฮวาวาน
พระนาม화완옹주
ราชวงศ์โชซอน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติค.ศ. 1737
สวรรคตค.ศ. 1808
พระราชบิดาพระเจ้ายองโจ
พระราชมารดาพระสนมจองบิน
พระสวามีจองชีดัล

บันทึกของพระนางฮเยกยอง ฉบับปีค.ศ. 1800 กล่าวว่า หลังจากที่องค์หญิงฮวาพยอง พระธิดาองค์โปรดของพระเจ้ายองโจพระเชษฐภคินีขององค์หญิงฮวาวาน สิ้นพระชนม์ไป พระเจ้ายองโจก็ทรงยกย่ององค์หญิงฮวาวานเป็นพระธิดาองค์โปรดองค์ใหม่ มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีข่าวลือว่าองค์ชายรัชทายาทมีพระประสงค์จะสังหารราชบุตรเขยอิลซอง แต่องค์ชายรัชทายาทก็มีพระราชสาส์นขอโทษราชบุตรเขยอิลซอง พระนางฮเยกยองอธิบายว่าด้วยเหตุที่องค์ชายเคยละเว้นชีวิตสามีขององค์หญิงฮวาวานไว้ทำให้นางทรงช่วยเหลือองค์ชายรัชทายาทอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อองค์ชายรัชทายาททรงมีอาการทางพระสติ องค์หญิงฮวาวานจะคอยแก้ความผิดต่างๆขององค์ชายให้พระเจ้ายองโจทรงฟังเสมอ

แต่เมื่อองค์ชายรัชทายาททรงอยากจะออกนอกพระราชวัง ได้บังคับขู่เข็ญองค์หญิงฮวาวานว่าให้ขอร้องพระเจ้ายองโจให้อนุญาตให้องค์ชายทรงออกจากวังได้ โดยจับจองฮูกยอม พระโอรสบุญธรรมของพระนางเป็นตัวประกัน องค์หญิงฮวาวานจึงรับเสด็จไปหาพระเจ้ายองโจ ขอให้องค์ชายรัชทายาทได้ประพาสเมืองอนยาง ทำให้เมื่อองค์ชายรัชทายาทจังฮอนถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในกล่องไม้ องค์หญิงฮวาวานทรงไม่ช่วยอะไร

พระนางฮเยกยองทรงไม่ถูกชะตากับองค์หญิงฮวาวาน ดังที่ทรงเขียนไว้ในบันทึก ทรงเรียกองค์หญิงฮวาวานว่า "จองฮูหยิน" เมื่อพระชายาถูกปลด ทรงฝากฝังพระโอรสพระนัดดารัชทายาท (คือ องค์ชายลี ซาน) ไว้กับองค์หญิงฮวาวาน ด้วยเหตุที่ขณะนั้นองค์หญิงทรงเป็นสตรีผู้ทรงอำนาจที่สุดในวัง ไม่ว่าพระนางจะตรัสสิ่งใดพระเจ้ายองโจจะทรงเชื่อและทำตามเสมอ ทำให้พระนางเริ่มจะกระหายอำนาจ องค์หญิงฮวาวานทรงควบคุมพระนัดดารัชทายาทอย่างใกล้ชิด เลี้ยงดูเสมือนพระโอรสของพระนางเอง แต่ก็กีดกันมิให้พระนัดดามีสนม ใส่ความให้พระนัดดารัชทายาททรงเกลียดชังพระชายา (มเหสีฮโยอี) และพระมารดาพระนางฮเยกยอง

องค์หญิงฮวาวานรวมทั้งพระโอรสบุญธรรมจองฮูกยอมร่วมมือกับขุนนางตระกูลคิมที่เป็นพระญาติของมเหสีจองซุน เช่น คิมควีจู ในการทำลายอำนาจของตระกูลฮงแห่งพงซาน โดยกล่าวหาฮงพงฮัน พระบิดาของพระนางฮเยกยอง ว่าเป็นกบฏ และใส่ความฮงอินฮัน พระปิตุลาของพระนางฮเยกยอง เมื่อพระนัดดารัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองโจ พระเจ้าจองโจทรงสั่งประหารชีวิตจองฮูกยอมในค.ศ. 1776 และในค.ศ. 1778 ได้ปลดองค์หญิงฮวาวานเป็นสามัญชน และเนรเทศไปในที่สุด

อ้างอิงแก้ไข

  • JaHyun Kim Haboush, The Memoir of Lady Hyegyong: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea, University of California Press