เจ้าหญิงช็อนมย็อง

(เปลี่ยนทางจาก องค์หญิงชอนมยอง)

เจ้าหญิงช็อนมย็อง (เกาหลี천명공주) เป็นเจ้าหญิงแห่ง ชิลลา หนึ่งใน สามราชอาณาจักรเกาหลี พระนางเป็นที่รู้จักในฐานะพระเชษฐภคินีของ พระนางช็อนด็อกแห่งชิลลา และพระราชมารดาของ พระเจ้าแทจงมูย็อล

เจ้าหญิงช็อนมย็อง
ฮันกึล
천명공주
ฮันจา
天明公主
อาร์อาร์Cheonmyeong gongju
เอ็มอาร์Ch'ŏnmyŏng kongju

เจ้าหญิงช็อนมย็อง อภิเษกกับ คิม ยอง-ซู (พระราชโอรสของ พระเจ้าจินจี) ซึ่งพระองค์มีพระโอรสคือ คิม ชุน-ชู หลังจากที่ คิม ชุน-ชู ขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็น กษัตริย์แห่งชิลลา แล้วพระองค์ก็ได้รับพระนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า พระราชินีมุนจอง

พระประวัติ

แก้

เจ้าหญิงช็อนมย็องเป็นพระราชธิดาของ พระเจ้าจินพย็องแห่งชิลลา และ พระนางมายาแห่งชิลลา พระนางช็อนด็อก พระขนิษฐากลายเป็นกษัตริย์หญิงองค์แรกของเกาหลี