พระเจ้าจินจีแห่งชิลลา

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าจินจี)

พระเจ้าจินจีแห่งชิลลา (เกาหลี: 진지왕, ค. 1119 – 1122) พระราชาองค์ที่ 25 แห่ง อาณาจักรชิลลา ถูกปลด 3 ปีหลังจากพระองค์ขึ้นสืบราชบัลลังก์

พระเจ้าจินจีแห่งชิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
ครองราชย์1119 - 20 มกราคม 1122
ก่อนหน้าพระเจ้าจินฮึง
ถัดไปพระเจ้าจินพยอง
สวรรคต24 สิงหาคม 1122
คู่อภิเษกพระมเหสีจีโด จากตระกูลปาร์ค
ราชวงศ์ราชวงศ์ชิลลา
พระราชบิดาพระเจ้าจินฮึง

พระราชประวัติ แก้

พระเจ้าจินจีเป็นพระราชโอรสองค์รองใน พระเจ้าจินฮึง ทรงประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏต่อมาเมื่อองค์ชายรัชทายาทดงรยุนผู้เป็นสมเด็จพระบรมเชษฐาได้สิ้นพระชนม์ลงพระองค์จึงได้ขึ้นเป็นรัชทายาทแทนโดยอภิเษกกับพระชายาจีโดจากตระกูลปาร์ค

ขี้นครองราชย์ แก้

เมื่อ พระเจ้าจินฮึง ผู้เป็นพระราชบิดาเสด็จสวรรคตลงใน พ.ศ. 1119 พระเจ้าจินจีจึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแทนพร้อมกันนี้พระองค์ยังได้สถาปนาพระชายาจีโดขึ้นเป็นพระอัครมเหสี

ตลอด 3 ปีในรัชกาลด้วยความที่พระองค์เป็นพระราชาที่อ่อนแอทำให้พระราชอำนาจเกือบทั้งหมดอยู่ในกำมือของ พระสนมมีซิล พระสนมเอกในพระเจ้าจินฮึงและพระสนมเอกในรัชกาลของพระองค์ซึ่งเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบ

เสด็จสวรรคต แก้

หลังจากครองราชย์ได้ 3 ปีพระเจ้าจินจีก็ถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 1122 โดยพระสนมมีซิลซึ่งได้ร่วมมือกับ ซอลวอน ผู้เป็น ฮวารัง หรือผู้นำทหารองครักษ์และ เซจอง ขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งทั้งสองเป็นชู้รักของพระสนมมีซิลในการยึดอำนาจครั้งนี้ภายหลังการยึดอำนาจพระสนมมีซิลได้ยกองค์ชายคิมแพ็กจองพระชนมายุ 12 พรรษาพระราชโอรสในองค์ชายรัชทายาทดงรยุนขึ้นครองราชย์แทนมีพระนามว่า พระเจ้าจินพยอง

ภายหลังจากการยึดอำนาจโดยพระสนมมีซิลแล้วพระเจ้าจินจีและพระมเหสีจีโดก็ถูกเนรเทศก่อนที่พระเจ้าจินจีจะสวรรคตในวันที่ 24 สิงหาคม ปีเดียวกัน

พระราชวงศ์ แก้

พระราชบิดา
พระบรมเชษฐา
พระอัครมเหสี
  • พระมเหสีจีโด (? - ?) จากตระกูลปาร์ค
พระราชโอรส
พระราชนัดดา
พระราชปนัดดา