พระเจ้าจินพย็องแห่งชิลลา

พระเจ้าจินพยองแห่งชิลลา (เกาหลี: 진평왕,1110-1175) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 26 ของ ราชวงศ์ชิลลา ซึ่งเป็นหนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี พระเจ้าจินพย็องเดินตามรอยพระบาทของ พระเจ้าจินจี รัชกาลก่อน โดยจัดระบบการปกครองส่วนกลางของชิลลาใหม่ เมื่อเกิดความขัดแย้งมากมายระหว่าง แพ็กเจ และ โคกูรยอ พระองค์ได้ส่งทูตไปปรับปรุงความสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชิลลากับราชวงศ์สุยและถัง พระองค์ยังเป็นที่รู้จักในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณของอาณาจักรและส่งเสริมคำสอนทางพุทธศาสนา[1]

พระราชประวัติ

แก้

พระเจ้าจินพยองมีพระนามเดิมว่า คิมแพกจอง ประสูติเมื่อ พ.ศ. 1110 เป็นพระโอรสในเจ้าชายรัชทายาทดงรยุนพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน พระเจ้าจินฮึง พระราชาองค์ที่ 24 หลังจากเจ้าชายรัชทายาทผู้เป็นพระบิดาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ทำให้สิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ตกเป็นของพระปิตุลา (อา) ซึ่งต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจินจีต่อมาองค์ชายแพ็กจองเสกสมรสกับ พระชายามายา และมีพระราชธิดาด้วยกันถึง 3 พระองค์คือ เจ้าหญิงชอนมยอง,เจ้าหญิงทอกมาน และ เจ้าหญิงซอนฮวา

ขึ้นครองราชย์

แก้

หลังจากพระเจ้าจินจีครองสิริราชสมบัติได้ 4 ปีก็ถูกปลดออกจากราชบัลลังก์โดยผู้นำในการยึดอำนาจครั้งนี้คือ พระสนมมีชิล พระสนมในพระเจ้าจินฮึงและพระเจ้าจินจีซึ่งได้ร่วมมือกับ ซอลวอน ผู้นำทหารองครักษ์และ เซจง ขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งทั้งสองเป็นชู้รักของพระสนมมีซิลหลังจากยึดอำนาจสำเร็จก็ได้ยกองค์ชายแพ็กจองพระชนมายุเพียง 12 พรรษาขึ้นครองสิริราชสมบัติพระนามว่าพระเจ้าจินพยอง

เสด็จสวรรคต

แก้

พระเจ้าจินพยองเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 20 มกราคม 1175 ขณะพระชนมายุได้ 65 พรรษาครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 53 ปีหลังจากนั้นเจ้าหญิงด๊อกมานพระราชธิดาองค์ที่ 2 จึงขึ้นครองสิริราชสมบัติพระนามว่าพระราชินีซอนด๊อก

พระราชวงศ์

แก้
พระบิดา
  • เจ้าชายรัชทายาทดงรยุน
พระมารดา
  • พระชายามาโน
พระมเหสี
  • พระมเหสีมายา จากตระกูลคิม
พระราชบุตร

อ้างอิง

แก้
  1. (ในภาษาเกาหลี) King Jinpyeong[ลิงก์เสีย] at Doosan Encyclopedia