องครักษ์ (อังกฤษ: bodyguard) หรือเจ้าหน้าที่อารักขาใกล้ชิด (อังกฤษ: close protection officer) เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลหรือทหารประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มักเป็นข้าราชการหรือเจ้าพนักงานระดับสูง ผู้มั่งมี และผู้มีชื่อเสียง จากอันตราย โดยทั่วไปได้แก่โจรกรรม การทำร้ายร่างกาย การลักพาตัว การลอบฆ่า การก่อกวน การเสียสารสนเทศลับ คำขู่และความผิดทางอาญาอื่น

บุคคลสาธารณะสำคัญที่สุดเช่น ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และผู้ว่าราชการมีองครักษ์หรือมองครักษ์จากหน่วยงาน กองทัพหรือกำลังตำรวจคุ้มกัน (เช่น ในสหรัฐได้แก่ ราชการลับสหรัฐหรือราชการความปลอดภัยทางทูตของกระทรวงการต่างประเทศ) ในประเทศส่วนใหญ่ที่ประมุขแห่งรัฐเป็นผู้นำทหารด้วย องครักษ์ของผู้นำตามประเพณีเป็นราชองครักษ์ (Royal Guard), องครักษ์สาธารณรัฐ (Republican Guard) และหน่วยทหารชั้นยอดอื่น บุคคลสาธารณะที่มีความสำคัญรองลงมาหรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าอาจมีองครักษ์คนเดียวที่ทำหน้าที่เป็นสารถีด้วย