ห้าทหารเสือแห่งง่อก๊ก

ห้าทหารเสือแห่งง่อก๊ก(อังกฤษ:Five Wu Elders)ได้แก่ อุยกาย,เตงฮอง,ฮันต๋ง,เทียเภาและจูตี

1.อุยกาย (Huang Gai) เป็นหนึ่งในแม่ทัพของง่อก๊กที่รับใช้แซ่ซุนแห่งกังตั๋งถึง3สมัยคือตั้งแต่ซุนเกี๋ยน ซุนเซ็กและซุนกวนโดยอุยกายเป็นผู้จุดไฟเผาเรือของโจโฉในศึกผาแดงเมื่อค.ศ.208(พ.ศ. 751)

2. เตงฮอง (Ding Feng) เป็นแม่ทัพที่มีความกล้าหาญ ได้รับความความดีความชอบมากมายจนได้เป็นแม่ทัพใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าซุนฮิวเนื่องจากได้ช่วยพระเจ้าซุนฮิวประหารซุนหลิมผู้สำเร็จราชการ

3.ฮันต๋ง (Han Deng) เป็นขุนพลแห่งง่อก๊ก รับใช้ตระกูลซุนตั้งแต่รุ่นซุนเกี๋ยน ซุนเซ็ก ถึงซุนกวน เข้ารับราชการกับซุนเกี๋ยนในเวลาไล่เลี่ยกับเทียเภาและอุยกาย มีความสามารถในการรบ ทำศึกมีความชอบหลายครั้ง รวมถึงการมีบทบาทในศึกผาแดงอีกด้วย

4.เทียเภา (Cheng Pu) เป็นทหารเอกของซุนเกี๋ยน หลังจากซุนเกี๋ยนตาย ก็รับใช้ซุนเซ็กต่อ ช่วยซุนเซ็กในการยึดดินแดนง่อ มีผลงานในการรบมากมาย และมีนิสัยดีงาม

5.จูตี (Zhu Zhi) เป็นชาวกู้จัง เมืองตังหยัง มณฑลเจียงซู มีชื่อรองว่า จวินหลี่ เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ แต่เป็นคนเสงี่ยมเจียมตัว มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้าน มีความรู้ความคิดดี เป็น ที่ปรึกษาของซุนเกี๋ยน เจ้าเมืองเตียงสา ช่วยเหลือกันตลอดมา เมื่อสิ้นบุญซุนเกี๋ยนแล้ว จูตีได้ให้ ความช่วยเหลือชี้ช่องทางต่างๆ จนซุนเซ็กตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ในกังตั๋ง จึงได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางชั้น พระยา มีนามบรรดาศักดิ์ขึ้นว่า กู้จังโหวและได้รับยศทหารเป็น อันโก้วะเจียงจวิน ( นายพลผู้สร้าง สันติแก่ประเทศ ) ตายเมื่ออายุ 69 ปี

ดูเพิ่มแก้ไข