หอพระสุราลัยพิมาน

หอพระสุราลัยพิมาน
ภายนอกหอพระสุราลัยพิมาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
ศาสนาศาสนาพุทธ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเทศประเทศไทย
การสร้าง
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมไทย
ผู้สร้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เป็นส่วนหนึ่งของพระมหามณเฑียร
เลขอ้างอิง0005574

ประวัติ

แก้

หอพระสุราลัยพิมาน เดิมเรียกว่า "หอพระเจ้า" รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างคู่กันกับหอพระธาตุมณเฑียร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประดิษฐานปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ แห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

สถาปัตยกรรม

แก้

ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมอาคารทรงไทยขนาดเล็ก ชั้นเดียว ยกพื้นสูงสามเมตร ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทอดยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีพระทวารทางเข้าแห่งเดียว หลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง ประดับกระจกสีทอง หน้าบันจำหลักไม้ลายกระหนก เครือวัลย์ลงรักปิดทอง ลายพุดตาลใบเทศ ซุ้มพระทวารและพระบัญชรเป็นซุ้มทรงอย่างเทศ ปั้นปูนลายดอกไม้ ลงรักปิดทอง พื้นปูด้วยเสื่อหวายเนื้อละเอียดแบบจีน ตรงกลางปูทับด้วยพรมแดง ภายในหอพระด้านเหนือ ตั้งพระแท่นบูชาทำด้วยไม้จำหลักลายประดับกระจก ประดิษฐานปูชนียวัตถุต่างๆ และมีแท่นจำหลักลายปิดทองตั้งเขาก่อ เป็นรูปเขาไกรลาส ภายใต้แท่น ตั้งนาฬิกาแบบโบราณ

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน

แก้
  1. พระแก้วเชียงแสน เป็นพระแก้วประจำรัชกาลที่4
  2. พระนาคสวาดิเรือนแก้ว เป็นพระแก้วประจำรัชกาลที่3
  3. พระนิรันตราย
  4. พระพุทธบุษยรัตนน้อย เป็นพระแก้วประจำรัชกาลที่5
  5. พระพุทธเพชรญาณ
  6. พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร เป็นพระแก้วประจำรัชกาลที่6
  7. พระเสกรวงข้าว

อ้างอิง

แก้
  • สำนักพระราชวัง. พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, พ.ศ. 2547. 331 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-8274-98-5

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°45′00″N 100°29′32″E / 13.750109°N 100.492255°E / 13.750109; 100.492255