จักรพรรดินีเซี่ยวตฺวันเสี่ยน (จีน: 孝端顯皇后; พินอิน: Xiàoduānxiǎn Huánghòu; ค.ศ. 1565 – เมษายน ค.ศ. 1620) ชื่อตัวว่า หวัง สีเจี่ย (王喜姐) เป็นมเหสีของจักรพรรดิว่านลี่ (萬曆) แห่งราชวงศ์หมิง ดำรงตำแหน่งจักรพรรดินี 44 ปี นับว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีน

หวัง สีเจี่ย

เซี่ยวตฺวันเสี่ยน
ประสูติค.ศ. 1565
สวรรคตเมษายน ค.ศ. 1620
พระราชสวามีว่านลี่
ราชวงศ์หมิง
ก่อนหน้า หวัง สีเจี่ย ถัดไป
สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวอัน จักรพรรดินีแห่งจีน
(ราชวงศ์หมิง)

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวอ้ายเจ๋อ