เปิดเมนูหลัก

หลุยส์ที่ 4 แกรนด์ดยุกแห่งเฮสส์และไรน์

แกรนด์ดยุคหลุยส์ที่ 4 แห่งเฮสส์และไรน์

หลุยส์ที่ 4 แกรนด์ดยุคแห่งเฮสส์และไรน์ (ฟรีดรีช วิลเฮล์ม ลุดวิก คาร์ล ; 12 กันยายน ค.ศ. 1837 - 13 มีนาคม ค.ศ. 1892) ทรงเป็นแกรนด์ดยุคคนที่ 4 แห่งเฮสส์และไรน์

พระชนม์ชีพในวัยเยาว์แก้ไข

เจ้าชายหลุยส์ ประสูติ ณ เมืองดาร์มสตาดท์ เป็นพระโอรสในเจ้าชายคาร์ลแห่งเฮสส์และไรน์และเจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเฮสส์และไรน์ พระมารดาเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิเฟรดเดอร์ริค วิลเลียมที่ 2 แห่งรัสเซีย

อภิเษกสมรสแก้ไข

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1862 ทรงเข้าอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงอลิซ ม้อด แมรีแห่งสหราชอาณาจักร พระราชธิดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ณ ตำหนักออสเบิร์น อยู่ที่ไอส์แห่งไวท์ เมื่อวันถึงเวลาแต่งงาน สมเด็จพระราชินีนาถมีจดหมายถึงพระองค์ซึ้งเป็นลูกเขย ให้เปลี่ยนพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าชาย และใช้พระอิสริยยศในเมืองบริเตนใหญ่ แต่ไม่นานก็เกิดการรวมกลุ่มของชาวเยอรมัน พระองค์จึงถอดพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าชายแกรนด์ดูคัล