ห้าหลักการอิสลาม (อาหรับ: أركان الإسلام; หรือ أركان الدين "เสาหลักของศาสนา") เป็นกิจการพื้นฐานในศาสนาอิสลาม ผู้ศรัทธาถือว่าเป็นข้อบังคับ และเป็นการสร้างชีวิตแบบมุสลิม โดยกล่าวสรุปไว้ในฮะดีษของญิบรีล[1][2][3][4] ทั้งซุนนีและชีอะฮ์ยอมรับในเนื้อหาของการทำพิธีและฝึกฝนกิจการเหล่านี้[2][5][6] แต่ชีอะฮ์ไม่ได้เรียกชื่อเหมือนกับซุนนี (ดูฟุรูอุดดีนของชีอะฮ์สิบสองอิมามกับเสาหลักทั้งเจ็ดของอิสมาอีลียะฮ์) สิ่งเหล่านี้มีส่วนในชีวิตของมุสลิม, การขอพร, ห่วงใยผู้ที่ต้องการ, ชำระล้างบาปด้วยตนเอง และแสวงบุญ[7][8] ถ้าทำได้[9]

ชีอะฮ์ แก้

ชีอะฮ์ได้อธิบายความเชื่อต่อหลักศรัทธาไว้สองลักษณะคือ อุซูลุดดีนและฟุรูอุดดีน อุซูลตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการศรัทธาส่วนฟุรูอ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติ ความเชื่อในอุซูลนั้นถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับศาสนาและนิกาย ส่วนการปฏิบัติตามหลักฟุรูอ์นั้นไม่ถือเป็นเงื่อนไขจำเป็นในการเป็นมุสลิม หลักศรัทธา(อุซูล)ของสำนักคิดชีอะฮ์มีห้าประการซึ่ง สามประการแรกเป็นหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามตามลำดับดังต่อไปนี้

 1. เตาฮีด คือความเป็นเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า
 2. นบูวัต คือการเป็นศาสดาของมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ และบรรดาศาสดาอื่นๆของพระเจ้า
 3. มะอ๊าด คือวันหนึ่งทุกๆคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติจะถูกเรียกกลับไปยังพระเจ้าเพื่อสอบสวนถึงการกระทำต่างๆโดยพวกเขาจะได้รับรางวัลหรือถูกลงโทษและเรียกวันนั้นว่าวันสิ้นโลก(กิยามัต) 
 4. อัดล์ ความยุติธรรม ความหมายคือทุกๆการปฏิบัติของพระเจ้านั้นดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่ทรงกดขี่ผู้ใด และจะทรงจัดสรรทุกสิ่งในที่ของมัน พระองค์จะทรงปฏิบัติกับทุกสรรพสิ่งอย่างดีที่สุด
 5. อิมามัต ความหมายคือภายหลังจากท่านศาสดาของอิสลาม พระเจ้าทรงแต่งตั้ง สิบสองอิมามผู้บริสุทธ์ให้ได้รับตำแหน่งผู้ปกครอง

ฟุรูอุดดีนนั้นคือหลักปฏิบัติที่จำเป็นในอิสลามซึ่งมีสิบข้อดังต่อไปนี้

 1. นมาซ
 2. ศีลอด
 3. ฮัจญ์
 4. ซะกาต
 5. คุมซ์
 6. ญิฮาด
 7. อัมริบิ้ลมะอ์รูฟ
 8. นะฮ์อะนิลมุนกัร
 9. ตะวั้ลลา
 10. ตะบัรรอ

หลักการของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ แก้

 
ศิลปะเกี่ยวกับ 5 เสาหลักของอิสลาม

อะฮ์ลิสซุนนะฮ์ได้สรุปหลักการของอิสลามไว้ในหลักปฏิบัติห้าประการที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนได้แก่

 1. ชะฮาดะตัยน์ คือการกล่าวสองคำปฏิญาณยอมรับ ในความเป็นเอกะของอัลลอฮ์(ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอ)และการเป็นศาสดาของมุฮัมมัด(มุฮัมมัดรอซูลุ้ลลอ)
 2. นมาซ
 3. ศีลอด
 4. ซะกาต
 5. ฮัจญ์

หลักการของอิสมาอีลียะฮ์ แก้

อิสมาอีลีมีความศรัทธาในเจ็ดหลักการของอิสลามดังนี้

 • อีมาน
 • ฏอฮาเราะฮ์
 • นมาซ
 • ซะกาต
 • ศิลอด
 • ฮัจญ์
 • ญิฮาด

อ้างอิง แก้

 1. "Pillars of Islam". Encyclopædia Britannica Online. สืบค้นเมื่อ 2007-05-02.
 2. 2.0 2.1 "Pillars of Islam". Oxford Centre for Islamic Studies. United Kingdom: Oxford University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-11. สืบค้นเมื่อ 2010-11-17.
 3. "Five Pillars". United Kingdom: Public Broadcasting Service (PBS). สืบค้นเมื่อ 2010-11-17.
 4. "The Five Pillars of Islam". Canada: University of Calgary. สืบค้นเมื่อ 2010-11-17.
 5. https://edition-m.cnn.com/2013/11/12/world/islam-fast-facts/index.html?r=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&rm=1
 6. "The Five Pillars of Islam". United Kingdom: BBC. สืบค้นเมื่อ 2010-11-17.
 7. Hooker, Richard (July 14, 1999). "arkan ad-din the five pillars of religion". United States: Washington State University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-03. สืบค้นเมื่อ 2010-11-17.
 8. "Religions". The World Factbook. United States: Central Intelligence Agency. 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-24. สืบค้นเมื่อ 2010-08-25.
 9. ฮัจญ์

บรรณานุกรม แก้

หนังสือและวารสาร แก้

สารานุกรม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้