หรดาล เป็นสารประกอบซัลไฟด์ของสารหนู เรียกอาร์เซนิกไตรซัลไฟด์ (Arsenic trisulfide) มีสูตรทางเคมีว่า As2S3 มีสีทอง มีพิษมาก ใช้เขียนลายรดน้ำหรือจารลงในสมุดข่อยดำ ใช้ประสมในยาแก้ไข้จับสั่น แก้หัด แก้พิษ ใช้ผสมในยากวาดคอเด็ก

หรดาล
Sample of arsenic trisulfide as orpiment mineral
Ball and stick unit cell model of polymeric arsenic trisulfide
Arsenic trisulfide
ชื่ออื่น Arsenic(III) sulfide

Orpiment
Sulphuret of arsenic

เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [1303-33-9][CAS]
PubChem 4093503
EC number 215-117-4
RTECS number CG2638000
SMILES
InChI
ChemSpider ID 21241348
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล As2S3
มวลโมเลกุล 246.04 g mol−1
ลักษณะทางกายภาพ ผลึกสีส้ม
ความหนาแน่น 3.43 g cm-3
จุดหลอมเหลว

310 °C, 583 K, 590 °F

จุดเดือด

707 °C, 980 K, 1305 °F

โครงสร้าง
Space group P21/n (No. 11)
Coordination
geometry
pyramidal (As)
ความอันตราย
GHS pictograms GHS-pictogram-skull.svg GHS-pictogram-pollu.svg
EU Index 033-002-00-5
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
U.S. Permissible
exposure limit (PEL)
0.01 mg m−3 TWA (as As)
สารอื่นที่เกี่ยวข้อง
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง Arsenic trioxide
Arsenic triselenide
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง Phosphorus trisulfide
Antimony trisulfide
Bismuth sulfide
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง Tetraarsenic tetrasulfide
 Yes check.svg 14 (verify) (what is: Yes check.svg 10/X mark.svg 10?)
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

หรดาลแดงผลิตจากกำมะถันแดง ส่วนหรดาลกลีบทองคือสินแร่ Orpiment

ดูเพิ่มแก้ไข

  • หรคุณ สารประกอบปรอทในสมุนไพร
  • เสน สารประกอบตะกั่วในสมุนไพร

อ้างอิงแก้ไข

  • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 4 เครื่องยาธาตุวัตถุ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556.หน้า 134 – 135

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข