หยัน ลี่เปิ่น

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

หยันลี่เปิ่น (พินอิน: Yán Lìběn; เวด-ไจลส์: Yen Li Pen, 601 — 14 พฤศจิกายน 673) จิตรกรชาวจีนและขุนนางในช่วงต้น ราชวงศ์ถัง ผู้มีผลงานเด่นในการวาดภาพของจักรพรรดิตั้งแต่ ราชวงศ์ฮั่น ถึง ราชวงศ์สุย

ภาพวาดของ หยันลี่เปิ่น