หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา

หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา หรือ หม่อมเจ้าพัฒนา กปิตถา[1] (พ.ศ. 2396 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2454) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ และเป็นพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา

หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา
ประสูติพ.ศ. 2396
สิ้นชีพิตักษัย23 ตุลาคม พ.ศ. 2454
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลกปิตถา
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2396 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์[2]

เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระบิดาได้ให้ผนวชเรียนอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาเมื่อเจริญพระชันษาขึ้นได้ทรงลาสิกขามารับราชการในกรมพระอาลักษณ์ ซึ่งเป็นกรมในกำกับของกรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ พระบิดาของพระองค์ พระองค์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับใช้อย่างใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ต่อมาพระองค์ได้นำธิดาคนคือ หม่อมราชวงศ์จิ๋ว กปิตถา ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์จิ๋วได้พระสูติพระราชธิดาพระองค์หนึ่ง แต่สิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา ทั้งนี้เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋วยังคงเป็นเจ้าจอมคนโปรดที่ได้รับพระราชทานเรือนเป็นพิเศษในพระบรมมหาราชวัง

หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2454 พระชันษา 58 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดอินทารามวรวิหาร ในคลองบางกอกใหญ่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2455

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา ร.ศ. 112 หน้า 317
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 20 หน้า 582 วันที่ 22 พฤศจิกายน ร.ศ.122