หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงในปี พ.ศ. 2540

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ อัลบั้มใน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999