หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2372

บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2372 (ค.ศ. 1829)