หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548

หมวดหมู่นี้สำหรับกลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)