หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552

หมวดหมู่นี้สำหรับกลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)