หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009