หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549

หมวดหมู่นี้สำหรับกลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)