หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551

หมวดหมู่นี้สำหรับกลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)