หนังแท้ (Dermis) เป็นชั้นของผิวหนังที่อยู่ใต้หนังกำพร้า (epidermis) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ลดการกระแทกจากแรงดึงต่างๆ หนังแท้ยึดติดกับหนังกำพร้าอย่างแน่นหนาโดยเยื่อฐาน (basement membrane) และมีปลายประสาทมากมายซึ่งรับความรู้สึกเช่นสัมผัสหรือความร้อน ในหนังแท้ยังมีรากขน (hair follicle) , ต่อมเหงื่อ (sweat gland) , ต่อมไขมัน (sebaceous gland) , ต่อมเหงื่อแบบอะโพครายน์ (apocrine sweat glands) , และหลอดเลือด (blood vessel) หลอดเลือดในชั้นหนังแท้มีประโยชน์ในการให้อาหารมาเลี้ยงและขับของเสีย เช่นเดียวกับสตราตัม เบซาเลของหนังกำพร้า

หนังแท้
(Dermis)
การกระจายตัวของหลอดเลือดในผิวหนังบริเวณฝ่าเท้า (Corium เป็น terminologia anatomica ของหนังแท้ ซึ่งอยู่ทางขวาบนของภาพ)
แผนภาพแสดงภาพขยายของภาพตัดขวางของผิวหนัง หนังแท้อยู่ทางขวากลางของภาพ
ตัวระบุ
MeSHD020405
TA98A16.0.00.010
TA27047
THH3.12.00.1.03001
FMA70323
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ภาพอื่นๆ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้