บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สโลแกน (อังกฤษ: Slogan) เป็นวลีหรือคำขวัญที่น่าจดจำ ที่นำไปใช้ในทางการเมือง การพาณิชย์ ศาสนา เพื่อกล่าวซ้ำถึงแนวคิดหรือจุดประสงค์ต่าง ๆ คำว่าสโลแกน มีที่มาจากคำว่า สโลกอร์น (Slogorn) ซึ่งเกิดจากการแผลงเป็นอังกฤษ ของคำในภาษาสกอตติชแกลลิค และภาษาไอริชที่ว่า sluagh-ghairm (sluagh (กองทัพ) + gairm (ตะโกน))