สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

ชั้น   ความยาว-
คลื่น

ความถี่
พลังงานต่อ
โฟตอน

รังสีก่อไอออน γ รังสีแกมมา   1 pm 300 EHz 1.24 MeV
10 pm 30 EHz 124 keV
HX ฮาร์ดรังสีเอกซ์
100 pm 3 EHz 12.4 keV
SX ซอฟต์รังสีเอกซ์
1 nm 300 PHz 1.24 keV
10 nm 30 PHz 124 eV
EUV เอ็กซ์ตรีม
อัลตราไวโอเลต
100 nm 3 PHz 12.4 eV
  NUV เนียร์อัลตราไวโอเลต,
มองได้
  1 μm 300 THz 1.24 eV
NIR เนียร์อินฟราเรด
10 μm 30 THz 124 meV
MIR มิดอินฟราเรด
100 μm 3 THz 12.4 meV
FIR ฟาร์อินฟราเรด
1 mm 300 GHz 1.24 meV
ไมโครเวฟ EHF ความถี่สูงสุด
1 cm 30 GHz 124 μeV
SHF ความถี่สูงพิเศษ
1 dm 3 GHz 12.4 μeV
UHF ความถี่สูงยิ่ง
1 m 300 MHz 1.24 μeV
คลื่นวิทยุ VHF ความถี่สูงมาก
10 m 30 MHz 124 neV
HF ความถี่สูง
100 m 3 MHz 12.4 neV
MF ความถี่ปานกลาง
1 km 300 kHz 1.24 neV
LF ความถี่ต่ำ
10 km 30 kHz 124 peV
VLF ความถี่ต่ำมาก
100 km 3 kHz 12.4 peV
ULF ความถี่ต่ำยิ่ง
1 Mm 300 Hz 1.24 peV
SLF ความถี่ต่ำพิเศษ
10 Mm 30 Hz 124 feV
ELF ความถี่ต่ำสุด
100 Mm 3 Hz 12.4 feV
ที่มา: [1][2][3][4]

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า (อังกฤษ: electromagnetic spectrum) คือ แถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน สเปกตรัมที่มองเห็นได้คือแสง เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการหักเหเป็นแสงสีต่างๆ ซึ่งเรียกสเปกตรัมตั้งแต่ความยาวคลื่นน้อยไปหามากตามลำดับ ดังนี้ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

อ้างอิง แก้

  1. File:Light spectrum.svg
  2. What is Light? เก็บถาวร ธันวาคม 5, 2013 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนUC Davis lecture slides
  3. Elert, Glenn. "The Electromagnetic Spectrum". The Physics Hypertextbook. สืบค้นเมื่อ 2022-01-21.
  4. Stimac, Tomislav. "Definition of frequency bands (VLF, ELF... etc.)". vlf.it. สืบค้นเมื่อ 2022-01-21.