สุวรรณภิงคาร

สุวรรณภิงคาร เครื่องราชูปโภคชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายคนโท ภิงคาร แปลว่า หม้อ, หม้อน้ำ + สุวรรณ แปลว่า ทอง ใช้เพื่อใส่น้ำเย็นให้พระมหากษัตริย์ บ้างก็ว่าเป็นพระเต้าทักษิโณทก ใช้สำหรับกรวดน้ำ หรือแสดงสิทธิ์ขาด เช่นคราวที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพให้แก่ปวงชนชาวไทย

พระเต้าทองคำ (สุวรรณภิงคาร) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

สุวรรณภิงคาร ที่จะเห็นได้ในรูปนั้น เป็นเครื่องราชูปโภคที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 13.6 เซนติเมตร สูงพร้อมฝา 18.5 เซนติเมตร ฝาสูง 6.8 เซนติเมตร ฝากว้าง 4.5 เซนติเมตร และ น้ำหนักรวม 600 กรัม ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากพระสุวรรณภิงคารที่เป็นเครื่องราชูปโคประจำองค์พระมหากษัตริย์แล้งยังมีเครื่องราชูปโภคชนิดอื่นอีก เช่น พระสุพรรณราชทองคำเกลี้ยง พานพระศรีทองคำ เป็นต้น