สุภาพบุรุษชาวดิน

สุภาพบุรุษชาวดินเป็นบทประพันธ์ของ ก.สุรางคนางค์ เคยได้ถูกนำสร้างมาเป็นละครโทรทัศน์ มาแล้ว 2 ครั้งด้วยกัน[1]

สุภาพบุรุษชาวดิน
แนวโรแมนติก ดราม่า
บทประพันธ์ก.สุรางคนางค์
บทละครโทรทัศน์ภาวิต (2550)
บุหลันดั้นเมฆ (2562)
กำกับโดยนนทนันท์ สังข์สวัสดิ์ (2550)
ปัญญา ชุ่มฤทธิ์ (2562)
นักแสดงธนา สุทธิกมล
สาวิกา ไชยเดช
อุษณีย์ วัฒฐานะ
(2550)
ศรัณย์ ศิริลักษณ์
แซมมี่ เคาวเวลล์
จุติ จำเริญเกตุประทีป
ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ
ธีร์ วณิชนันทธาดา
(2562)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน15 ตอน
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำประเทศไทย
ความยาวตอน130 นาที
บริษัทผู้ผลิตบริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
(2550)
บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
(2562)
ผู้สร้างโดย
สยม สังวริบุตร (2550)
พิมพ์อัปสร เทียมเศวต (2562)
ออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี
ออกอากาศ4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต่อจากละครอินทรีแดง

การสร้างเป็นละครโทรทัศน์ แก้

ครั้งที่ 1 ออกอากาศทางช่อง 7 เมื่อปี 2550 บทประพันธ์ ก.สุรางคนางค์ และบทโทรทัศน์ของ ภาวิต นำแสดงโดย ธนา สุทธิกมล สาวิกา ไชยเดช อุษณีย์ วัฒฐานะ ผลิตโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด โดยผู้สร้าง สยม สังวริบุตร กำกับการแสดงโดย นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 [2]ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.25 น. ต่อจากละครรหัสริษยา

ครั้งที่ 2 ออกอากาศทางช่อง 7 เอชดี เมื่อปี 2562[3]บทประพันธ์ ก.สุรางคนางค์ และบทโทรทัศน์ของ บุหลันดั้นเมฆ นำแสดงโดย ศรัณย์ ศิริลักษณ์ แซมมี่ เคาวเวลล์ จุติ จำเริญเกตุประทีป ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ ธีร์ วณิชนันทธาดา ผลิตโดย บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดยผู้สร้าง พิมพ์อัปสร เทียมเศวต กำกับการแสดงโดย ปัญญา ชุ่มฤทธิ์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.ต่อจากละครอินทรีแดง - 30 มกราคม พ.ศ. 2563[4][5]

นักแสดง แก้

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2562
สถานีที่ออกอากาศ ช่อง 7
ผู้สร้างโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
กำกับการแสดงโดย นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์ ปัญญา ชุ่มฤทธิ์
วันเวลาออกอากาศ พุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.25 น. พุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.
บทบาท นักแสดง พ.ศ. 2550 นักแสดง พ.ศ. 2562
บทบาท นักแสดงหลัก
วศิน ศิริเสนี / พ่อเลี้ยงคำอินทร์ สุริยวงศ์ (2550)
วศิน วงศ์เดือนวาด / พ่อเลี้ยงชัชชน สุริยวงศ์ (2562)
ธนา สุทธิกมล ศรัณย์ ศิริลักษณ์
ภัควดี วรกิจไพศาล (ตุ๊ก) (2550)
ภัควดี วรกิจไพศาล (หนูดี) (2562)
สาวิกา ไชยเดช แซมมี่ เคาวเวลล์
อินปัน​ (2550)
อินทัช​ (2562)
อัครพล ทองธราดล จุติ จำเริญเกตุประทีป
เจ้าน้อยวินพักตรา (เจ้าน้อย) อุษณีย์ วัฒฐานะ ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ
สิทธิศักดิ์ วรกิจไพศาล (ตุ๊)
(2550)
ภควัต วรกิจไพศาล (วัฒน์)
(2562)
ศรุต วิจิตรานนท์ ธีร์ วณิชนันทธาดา
อรศรี ศิริเสนี (อ้อ) ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต ณัฐชยากานต์ ปากหวาน
อติศักดิ์ ศิริเสนี (อ้น) ชินมิษ บุนนาค ภุชิสสะ ศุภธนพัฒน์
ลลิดา - กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท
บทบาท นักแสดงสมทบ
เรือนแก้ว วีรินท์ เชยอรุณ ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร
อ๋อย​ (2550)​
อาร์ต (2562)
สุทธิ​ชัย​ ไชย​เดช​ สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย
สุดาวรรณ ศิริเสนี (สุ) ดวงดาว จารุจินดา พรนภา เทพทินกร
สรวิชญ์ ศิริเสนี วันชัย เผ่าวิบูลย์ เวนย์ ฟอลโคเนอร์
เสาวภา (แม่เลี้ยงอังกาบ) วาสนา สิทธิเวช อรอนงค์ ปัญญาวงศ์
พวงมณี ศิริเสนี รชยา รักกสิกรณ์ ชัชฎาภรณ์ ธนันทา
แตน ประถมาภรณ์ รัตนภักดี วริศรา อาจมนตรี
ทองเติม พิพัฒน์พล โกมารทัต ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
คุณหญิงภัสสร วรกิจไพศาล ปิยะมาศ โมนยะกุล รชยา รักกสิกรณ์
คุณหลวงวรกิจ วรกิจไพศาล สมภพ เบญจาธิกุล ศุกล ศศิจุลกะ
หวิน (2550)
ถวิล (2562)
นฤมล นิลวรรณ จิตรากร ปิ่นประทานพร
ต่าย (2562) - -
ตา (คนรับใช้) พจนีย์ ใจละออ -
ทนายสมชาติ
ตุ๊ก (วัยเด็ก) ด.ญ.ชนัญญา พงษ์นาค -
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
วาด วงศ์เดือนวาด สุภัทรา ทิวานนท์ ขวัญฤดี กลมกล่อม
เจ้าพลกาวิล พงศ์ประยูร ราชอาภัย อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าอินมงคล แจ๊สสยาม เป็นหนึ่ง ไชยชิต
อมรา ศิริเสนี บุศรา นฤมิตร ดวงใจ หทัยกาญจน์
ป้าชื่น ปาณสกุณา หลงเจริญลาภ
อินปัน อัครพล ทองธราดล วิทยา เจตะภัย
อองตอง - ด.ญ.ธนกร เมอไกวร์
วศิน (วัย 5 ขวบ) ด.ช.รจนกร อยู่หน้า ด.ช.เตชทัช เทียนมณี
วศิน (วัย 10 ขวบ) - ด.ช.เอเด้น เซอร์เรลโล่
จ้อ - ด.ญ.กานต์มณี ทรัพย์รุ่งเรือง
หนูดี (วัยเด็ก) - ด.ญ.แมรี่ อูบาน
ลูกชิด - ด.ช.ร่มธรรม ฐิติกุลดิลก
ยายนพ - ภณิดา สุวรรณสะอาด
วรรณ (ผู้จัดการโรงแรมศิริเสณี) - ดรัณภพ สุริยาวงษ์
ไข่ (นักเลง) - ปณต สุขจิตร์
บูม (ตำรวจ) - เกษม ทรายมูล
แซนดร้า (พยาบาล) - นวพร สุปิงคลัด
หมอโอภาส - โอภาส สุทธิเพียร
หมอชินธันย์ - ชินธันย์ เธียรกิตติพงษ์
พิชญ์ (รองผู้จัดการบริษัท) - เอกตะวัน คุ้มชาติ
ระพิน (อธิการบดีมหาวิทยาลัย) - รชต สิงห์จันทร์
เสี่ยกวง ตันติวิริยางกูร - วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร
เทา (ลูกน้องเสี่ยกวง) - ธนกฤต กันหา
ไมล์ (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) - ไพฑูรย์ ส่งอุบล
หลุยส์ (เจ้าของบ้านเช่า) - วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน
หนู (แม่ค้าขายสับปะรด) - มาลี ถาวร
ขนุน (นายหน้าค้ายา) - ชูชาติ ระดมพล
จ๊อด (ตำรวจ) - เกรียงไกร อุ่นแก้ว
ชาร์ล็อตต์ (เพื่อนแตน) - ปุญญลักขณ์ ศุภธรรมรัตน์
โป้ (พนักงานอ่าวอบหนวด) - สุนันท์ สุทธิโป
จอน (ตำรวจ) - รัฐวัชร์ อัครพิศาลวัฒนา
แพง (ตำรวจ) - จารุวัธน์ ทองโบราณ
ทอม (เจ้าของอ่าวอบหนวด) - ชัชฤทธิ์ วณิชย์พูลผล
วิบูลย์ (ชาวบ้าน) - ไพโรจน์ น้อยพลาย
ดีน่า ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม กันต์พิชญ์ ดวงแก้ว
ณิชาภัทร (ณิชา) - จีน่า ณัฐชา
วาด ศิริเสนี (วัยเด็ก) - ด.ญ.
สงวน (พยาบาล) - ธวัลรัตน์ พงษ์โพธิ์
เนย (เลขาคุณหลวงวรกิจ) สุนทรี โชติพันธ์
หลวงพ่อโป๊ะ - บดินทร์ หมู่หมื่นศรี
กระรอก (ลูกน้องอติศักดิ์ (อ้น)) - ชาลี เกิดผล
วอก (ลูกน้องอติศักดิ์ (อ้น)) - นิพนธ์ จิตเกิด (กบ สักปลาคร๊าฟ)
พิธีกรในงานไร่ชาของพ่อเลี้ยงชัชชน - พิมพ์อัปสร เทียมเศวต

อ้างอิง แก้

  1. แนะนำละครใหม่ สุภาพบุรุษชาวดิน
  2. รายชื่อนักแสดงละคร สุภาพบุรุษชาวดิน พ.ศ. 2551
  3. "เรื่องย่อละคร สุภาพบุรุษชาวดิน (2562) ไทยรัฐ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-11-24. สืบค้นเมื่อ 2019-11-26.
  4. ละคร สุภาพบุรุษชาวดิน ออกอากาศวันพุธ พฤหัสบดี เริ่มวันที่ 4 ธันวาคม 2562
  5. พอร์ช แซมมี่ ลงละครสุภาพบุรุษชาวดิน รีเมค

แหล่งข้อมูลอื่น แก้