นายสุทิน นพขำ (เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2508) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปทุมธานี เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

สุทิน นพขำ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปทุมธานี เขต 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 (55 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

สุทิน นพขำ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 เป็นบุตรของนายหยวก และนางประยูร นพขำ มีพี่น้อง 11 คน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สมรสกับนางสุภาวดี มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลาออกเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน หลังจากที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบ จึงย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทย และชนะเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2554

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุทิน นพขำ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดปทุมธานี สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข