หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ)

(เปลี่ยนทางจาก สุดใจ เชิดวุฒิ)

พลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) เป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง เป็นอดีตรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และเป็นอดีตนักบินขับไล่

พลอากาศเอก
หลวงเชิดวุฒากาศ
(สุดใจ เชิดวุฒิ)

ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
นายกรัฐมนตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ประวัติแก้ไข

หลวงเชิดวุฒากาศ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

หลวงเชิดวุฒากาศ เป็นหนึ่งในคณะบริหารประเทศชั่วคราว เมื่อเกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494 หรือ รัฐประหาร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะบริหารประเทศชั่วคราว ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน[2] และหลวงเชิดวุฒากาศ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2[3] ในวันเดียวกัน และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494[4] และหลวงเชิดวุฒากาศได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25 ในปี พ.ศ. 2495 จนกระทั่งสิ้นสุดวาระลงตามวาระของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7

ราชทินนามของหลวงเชิดวุฒากาศ ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของ "ถนนเชิดวุฒากาศ" เขตดอนเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข