หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ)

(เปลี่ยนทางจาก สุดใจ เชิดวุฒิ)

พลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) เป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง เป็นอดีตรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และเป็นอดีตนักบินขับไล่

หลวงเชิดวุฒากาศ
(สุดใจ เชิดวุฒิ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
นายกรัฐมนตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ประวัติ

แก้

หลวงเชิดวุฒากาศ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

หลวงเชิดวุฒากาศ เป็นหนึ่งในคณะบริหารประเทศชั่วคราว เมื่อเกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494 หรือ รัฐประหาร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะบริหารประเทศชั่วคราว ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน[2] และหลวงเชิดวุฒากาศ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2[3] ในวันเดียวกัน และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494[4] และหลวงเชิดวุฒากาศได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25 ในปี พ.ศ. 2495 จนกระทั่งสิ้นสุดวาระลงตามวาระของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7

ราชทินนามของหลวงเชิดวุฒากาศ ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของถนนวุฒากาศและถนนเชิดวุฒากาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/y02b01.pdf
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะบริหารประเทศชั่วคราว ฉบับที่ 2ตอน 71 เล่ม 68 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2494
  3. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการ (จำนวน ๘ ราย)
  5. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-25. สืบค้นเมื่อ 2020-04-17.