สำหรับความหมายอื่นของ สีชัง ดูที่ สีชัง (แก้ความกำกวม)

เพลงสีชัง เป็นเพลงที่นำเนื้อร้องมาจากบทละคอนร้องเรื่อง "พระร่วง" หรือ "ขอมดำดิน" บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2457 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการซ้อมรบของกองทัพเรือที่สัตหีบ ได้พระราชนิพนธ์ “กาพย์เห่เรือยุคใหม่” พระราชทานแก่หนังสือสมุทรสาร ซึ่งเป็นวรรณคดีปลุกใจให้รักชาติ สง่า อารัมภีร อัญเชิญมาใส่ทำนองเพลง บรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ ขับร้องครั้งแรกโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

ศิลปินที่เคยขับร้องเพลงนี้ แก้

เนื้อร้อง แก้

คำร้อง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำนอง: สง่า อารัมภีร

สีชัง ชังชื่อแล้วอย่าชัง
อย่าโกรธพี่จริงจังจิตข้อง
ตัวไกลจิตก็ยังเนาว์แนบ
เสน่ห์สนิทน้องนิจผู้อาดูร
สีชัง ชังแต่ชื่อ
เกาะนั้นหรือจะชังใคร
ขอแต่แม่ดวงใจ
อย่าชังชิงพี่จริงจัง
ตัวไกลใจพี่อยู่
เป็นคู่น้องครองยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง
ตั้งใจติดมิตรสมาน
สีชัง ชังแต่ชื่อ
เกาะนั้นหรือจะชังใคร
ขอแต่แม่ดวงใจ
อย่าชังชิงพี่จริงจัง
ตัวไกลใจพี่อยู่
เป็นคู่น้องครองยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง
ตั้งใจติดมิตรสมาน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้