สำนักสงฆ์ราวรังงาม

สำนักสงฆ์ราวรังงาม เป็นชนิดวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านราวรังงาม หมู่ที่ 4 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545

สำนักสงฆ์ราวรังงาม
ไฟล์:สำนักสงฆ์ราวรังงาม จ.สุโขทัย .JPG
สำนักสงฆ์ราวรังงาม
แผนที่
ชื่อสามัญสำนักสงฆ์ราวรังงาม
ที่ตั้งหมู่ 4 บ้านราวรังงาม ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระ
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูป
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

สำนักสงฆ์ราวรังงาม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 เรียกตามชื่อบ้าน ตั้งอยู่ที่ บ้านราวรังงาม หมู่ที่ 4 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดทุ่งนา ทิศใต้ จดทุ่งนา ทิศตะวันออก จดทุ่งนา ทิศตะวันตก จดทุ่งนา ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารตึกชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2545 กุฎิสงฆ์ 3 หลัง เป็นอาคารตึกชั้นเดียว

สำนักสงฆ์ราวรังงาม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 เรียกตามชื่อบ้าน ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นอาคารตึกชั้นเดียว การบริหารการศึกษาและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ

ศาสนวัตถุ แก้

  1. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นอาคารตึกชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ
  2. กุฎิสงฆ์ 3 หลังเป็นอาคารตึกชั้นเดียว

อ้างอิง แก้