รายนามมรณสักขีประจำวัน

(เปลี่ยนทางจาก สารบรรณผู้พลีชีพ)

รายนามมรณสักขีประจำวัน[1] (อังกฤษ: Martyrology, ออกเสียง) คือหนังสือแสดงรายชื่อของมรณสักขีในศาสนาคริสต์ หรือเฉพาะเจาะจงคือนักบุญที่จัดเรียงตามลำดับวันครบรอบหรือวันฉลอง บางครั้งก็จะเป็นรายชื่อที่รวบรวมขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือเฉพาะโบสถ์ที่อาจจะเสริมด้วยชื่อที่มาจากโบสถ์ข้างเคียง หรือบางครั้งก็นำหลายเล่มมารวมเข้าด้วยกันเป็นเล่มเดียวกันที่อาจจะรวมหรือไม่รวมข้อมูลจากแหล่งวรรณกรรมอื่นก็ได้

หนังสือ “รายนามมรณสักขีประจำวัน” ประพันธ์โดยวิลเลียม วินสแตนลีย์ กวีชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1665 เขียนขึ้นหลังจากการคืนสู่ราชบัลลังก์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ โดยรวมรายชื่อของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 และฝ่ายนิยมกษัตริย์ผู้เสียชีวิตโดยการตัดสินของฝ่ายรัฐสภา

คำนี้ในปัจจุบันเป็นใช้ในคริสตจักรละติน ในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เอกสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรายนามมรณสักขีมากที่สุดคือ “ซิแนกซาเรียน” (Synaxarion) และฉบับที่ยาวกว่าคือ “เมโนโลเจียน” (Menologion)[2] เนื้อหาก็จะมีสองแบบ แบบแรกเป็นแต่เพียงรายชื่อ และ แบบที่สองจะรวมประวัติชีวิตและเรื่องราวรายละเอียดของนักบุญแต่ละองค์ด้วย

อ้างอิง

แก้
  1. ศัพท์บัญญัติคาทอลิก
  2. The Greek synaxaries are a counterpart. The literature of the synaxaries comprises also the books of that category belonging to the various Oriental rites (see Analecta Bollandiana, XIV, 396 sqq.; Hippolyte Delehaye, Synaxarium ecclesiæ Constantinopolitanæ Propylæum ad Acta Sanctorum novembris, 1902).
  • Charles de Smedt, Introductio generalis ad historiam ecclesiasticam (Gandavi, 1876), pp. 127-156
  • H. Matagne and V. de Buck in De Backer, Bibliothéque des écrivains de la Compagnie de Jesus, 2nd ad., vol. iii. pp. 369-387
  • Giovanni Battista de Rossi, Louis Duchesne Les Sources du martyrologe hiéronymien (Rome, 1885)
  • Hans Achelis, Die Martyrologien, ihre Geschichte und ihr Wert (Berlin, 1900)
  • Hippolyte Delehaye, Le Temoignage des martyrologes, in Analecta Bollandiana, xxvi. 7899 (1907)
  • Henri Quentin, Les martyrologies historiques du moyen âge (Paris, 1908)
  • M. Guidere, Les Martyrs d'Al-Qaida, Paris: Editions du Temps, 2006, 240p.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้