สายชายฝั่งทะเลตะวันออก (ประเทศมาเลเซีย)

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก (อังกฤษ: East Coast line) เป็นสายรถไฟในประเทศมาเลเซีย ดำเนินการโดยเกอเรตาปีตานะฮ์เมอลายู (เคทีเอ็ม) เริ่มต้นทางจากสถานีรถไฟเกมัส ในรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (ชุมทางระหว่างสายชายฝั่งตะวันตกกับสายชายฝั่งตะวันออก) ไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟตุมปัต ในรัฐกลันตัน ส่วนชื่อ "สายชายฝั่งทะเลตะวันออก" ได้มากจากการที่ทางรถไฟตัดผ่านรัฐต่าง ๆ ริมชายฝั่งทะเลตะวันออกของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐปาหัง และรัฐกลันตัน แนวเส้นทางส่วนใหญ่จะลัดเลาะไปตามป่าเขา จนได้ฉายาว่า รถไฟป่าดงดิบ[1]

สถานีรถไฟตุมปัต ในรัฐกลันตัน เป็นสถานีรถไฟปลายทาง

อนึ่ง ระบบรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานของสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ยังไม่ทันสมัยเท่ากับสายชายฝั่งทะเลตะวันตกมากนัก สายนี้ยังคงมีรถไฟธรรมดาวิ่งให้บริการอยู่

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้