สามก๊กฉบับวณิพก

สามก๊กฉบับวณิพก เป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงของยาขอบ[1] ซึ่งเป็นการเรียบเรียงเรื่องราวของตัวละครเอกจากสามก๊ก เช่น โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ,เตียนอุย ผู้ใช้ศพเป็นอาวุธ,จิวยี่ ผู้ถ่มน้ำลายรดฟ้า,จูล่ง สุภาพบุรุษแห่งเสียงสาน กวนอู มนุษย์ผู้กลายเป็นเทพเจ้า ฯลฯ

สามก๊กฉบับวณิพก  
Romance of the Three Kingdoms Yakob.jpg
สามก๊ก ฉบับวณิพก โดยสำนักพิมพ์ผดุงศึกษา
ผู้ประพันธ์ยาขอบ
ประเทศประเทศไทย
ภาษาภาษาไทย

ข้อมูลหนังสือแก้ไข

เดิมยาขอบซึ่งเป็นผู้เรียบเรียง ได้จัดทำหนังสือชุดดังกล่าวออกเป็น 2 เล่ม โดยนำเสนอลักษณะเด่นของตัวละครจากเรื่องสามก๊ก อาทิ ตั๋งโต๊ะ โจโฉ เล่าปี่ โดยให้แง่คิดและแนวทางในการบริหารจัดการด้วยสำนวนที่สร้างความเพลิดเพลิน[2]

รายชื่อเรื่องในสามก๊กฉบับวณิพกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข