สาธารณรัฐเจนัว

สาธารณรัฐอันสงบสุขเป็นที่สุดแห่งเจนัว หรือ สาธารณรัฐเจนัว (อังกฤษ: The Most Serene Republic of Genoa หรือ Republic of Genoa, อิตาลี: Repubblica di Genova, ลีกูเรียน: Repúbrica de Zêna) เป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลีกูเรียทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลี ที่รุ่งเรืองตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 เมื่อถูกรุกรานโดยกองทัพฝรั่งเศส ภายใต้การนำของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 สาธารณรัฐเจนัวมาแทนที่ด้วยสาธารณรัฐลีกูเรียนที่รุ่งเรืองมาจนถึง ค.ศ. 1805 ก่อนที่จะถูกผนวกโดยจักรวรรดิฝรั่งเศส แม้ว่าสาธารณรัฐจะได้รับการฟื้นฟูในปี ค.ศ. 1814 หลังจากการพ่ายแพ้ของนโปเลียนแต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น ในที่สุดสาธารณรัฐเจนัวก็ถูกผนวกเข้ากับราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย

สาธารณรัฐเจนัว

Repubblica di Genova
คริสต์ศตวรรษที่ 11–ค.ศ. 1797
ธงชาติเจนัว
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของเจนัว
ตราแผ่นดิน
อาณาเขตของสาธารณรัฐเจนัวระหว่างสมัยใหม่ตอนต้น
อาณาเขตของสาธารณรัฐเจนัวระหว่างสมัยใหม่ตอนต้น
สถานะสาธารณรัฐ
เมืองหลวงเจนัว[1]
ภาษาทั่วไปลีกูเรียน, ละติน, อิตาลี
การปกครองสาธารณรัฐ
โดเจแห่งเจนัว 
• ค.ศ. 1339–1344
ซิโมเน โบคคาเนกรา
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
คริสต์ศตวรรษที่ 11
14 มิถุนายน ค.ศ. 1797
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรอิตาลี (ยุคกลาง)
สาธารณรัฐลีกูเรียน
ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย

อ้างอิงแก้ไข