สัพะ พะจะนะ พาสา ไท

สัพะ พะจะนะ พาสา ไท เป็นพจนานุกรมสี่ภาษา ที่ปาเลอกัว บาทหลวงชาวฝรั่งเศส เป็นผู้เรียบเรียง ตีพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2397 [1] ขณะที่เขาดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังสยาม เป็นหนังสือขนาดใหญ่ มีขนาดคอลัมน์ 22 x 28 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 897 หน้า ประกอบด้วยคำจำกัดความในศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาละติน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ในจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 32,292 คำ พร้อมตัวอย่างการใช้ศัพท์ ผู้รู้ทางภาษาและพจนานุกรม เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์ และศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ให้ความเห็นว่า หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท นี้ เป็นพจนานุกรมที่เรียบร้อย เป็นแบบอย่างของการทำพจนานุกรม[2]

สัพะ พะจะนะ พาสา ไท
Sive Digtionrium Linguæ Thai
 
ผู้ประพันธ์ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว
ประเทศสยาม
จักรวรรดิฝรั่งเศส
ภาษาภาษาไทย
ภาษาละติน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ประเภทพจนานุกรม
วันที่พิมพ์พ.ศ. 2397
หน้า897 หน้า

อ้างอิง

แก้
  1. สัพะ พะจะนะ พาสา ไท ทั้งเล่ม
  2. การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ISBN 9742687994